Experience Nara Time in Japan

NARA Travelers Guide

Experience Nara Time in Japan

Visit Nagato Yamaguchi Japan

各类活动

唐招提寺「御身拭(諸佛淨身)」。

12月15日9:00~

歲末,唐招提寺金堂內,在僧侶與信眾莊嚴誦經後,僧侶們為廬舎那佛坐像、藥師如來立像、千手觀音立像等諸佛拂去一年的塵埃,迎接新年。

基本信息

地址 唐招提寺金堂(奈良市五条町13-46)。
交通指南 近鉄橿原線「西之京」下車步行約10分鐘。
问询方式 0742-33-5266(唐招提寺)。
链接 唐招提寺https://toshodaiji.jp

AROUND

周边信息

周边景点

唐招提寺

奈良市五条町13-46

药师寺

奈良市西之京町457

周边住宿设施

没有搜索结果

SEARCH

搜寻各类活动
日期搜寻
2021.1
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
词汇输入