Experience Nara Time in Japan

NARA Travelers Guide

Experience Nara Time in Japan

Visit Nagato Yamaguchi Japan

Festivals & Events

唐招提寺「御身拭(諸佛淨身)」。

12月15日9:00~

歲末,唐招提寺金堂內,在僧侶與信眾莊嚴誦經後,僧侶們為廬舎那佛坐像、藥師如來立像、千手觀音立像等諸佛拂去一年的塵埃,迎接新年。

Basic Information

Address 唐招提寺金堂(奈良市五条町13-46)。
Access 近鉄橿原線「西之京」下車步行約10分鐘。
Inquiries 0742-33-5266(唐招提寺)。
Website 唐招提寺https://toshodaiji.jp

AROUND

Area Information

Nearby Locations

Yakushi-ji Temple

457, Nshinokyo-cho, Naracity

Toshodai-ji Temple

13-46 Gojo-cho, Nara 630-8032

Saidai-ji Temple

1-1-5 Saidai-ji Shiba-cho, Nara 631-0825

Nearby Accommodation

There is no search result.